000 00369nam a2200145Ia 4500
008 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
082 _a291
_bKA-P
100 _aKansal,Haribabu
_915720
245 0 _aPrashshnik hindi nipuanta(Hindi)
_cHaribabuKansal
250 _a1st
260 _aDelhi
_bPrabaht Prakashan
_c2007
300 _a192
942 _cBK
950 _o291 KA-P
999 _c44091
_d44091