000 00336nam a2200133Ia 4500
008 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
082 _a891.433
_bSA-K
100 _aSayal,Ashok
245 0 _aKhamosh siskiyana (Hindi)
_cAshokSayal
260 _aJalandhar
_bSyalji Imperial
_c2011
300 _a90
942 _cBK
950 _o891.433 SA-K
999 _c45771
_d45771