000 00397nam a2200145Ia 4500
008 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
020 _a978938818348
082 _a891.43
_bNI-A
100 _aNishchal, Om
_922903
245 0 _aAnvaya: Sahitya ke parisar mein Kunwar Narain
_c OmNishchal
260 _aNew Delhi
_bRajkamal Prakashan
_c2018
300 _a416p
942 _cBK
950 _o891.43 NI-A
999 _c58183
_d58183